Voordat uw kind komt

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!

Voordat uw kind komt

Kennismakingsgesprek

Voordat u uw kind aanmeldt, zal er eerst een kennismakingsgesprek plaastvinden. Tijdens deze kennismaking vertellen wij u hoe wij werken, kunt u ons al uw vragen stellen en leiden wij u graag rond in ons kinderdagverblijf. Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind zich prettig voelen bij ons kinderdagverblijf. Tijdens het gesprek en de rondleiding kunt u een indruk krijgen van de werkwijze en de sfeer die er heerst binnen het kinderdagverblijf. Een kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.

Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via telefoonnummer 0592-744130 of via email info@kdvdekabouters.nl

Aanmelden

Wanneer u besluit dat u uw kind aan wilt melden bij ons kinderdagverblijf, dan kunt u dit doen via het aanmeldformulier op de website.

Op basis van de door u ingevulde gegevens kan uw kind ingeschreven worden bij het kinderdagverblijf. Dan wordt er een contract voor u opgemaakt. Dit contract kunt u online ondertekenen via de ouderlogin. Na ondertekening is de aanmelding van uw kind definitief.

Wenperiode

Voordat uw kindje wordt opgevangen vinden wij het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over de begeleiding en verzorging van het kind. Voordat het kind definitief bij ons komt kan het twee keer een aantal uren komen wennen. We bespreken met u hoe u deze wenperiode in wilt vullen. Voor zowel ouders, het kind als pedagogischmedewerkers is het prettig om voor de plaatsingsdatum een wenperiode te plannen. Zo kunnen er gemakkelijk aanpassingen worden gedaan in de verzorging van uw kind wanneer dit nodig is. De wenperiode kan voor ieder kind anders zijn en wordt aangepast aan de wensen van de ouders en het kind. Bij kleine kinderen is het voor de pedagogisch medewerkers prettig als uw kind ook op een slaapmoment op de opvang aanwezig is. Verder raden wij aan om de wenmomenten (indien dit na de plaatsingsdatum ook aan de orde is) op verschillende dagen te plannen.

Het moment waarop uw kind komt wennen wordt telefonisch met u doorgesproken. In ditzelfde gesprek zal de mentor van uw kind u vragen naar bijzonderheden en aandachtspunten omtrend de verzorging en opvoeding van uw kind.

De eerste keer naar de opvang

Wanneer uw kind voor het eerst naar de opvang gaat is het voor u wellicht fijn om te weten wat u meegeeft. Onder het kopje ‘Wat neemt mijn kind mee?’ vindt u deze informatie.