Locatie De Boomgaard

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!

Locatie De Boomgaard

Bij onze hoofdlocatie werken wij met twee stamgroepen. Een babygroep van kinderen van 0-2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar. Op rustige dagen voegen wij de groepen beneden samen en spelen kinderen van 0-4 jaar samen.

Babygroep

Bij de babygroep spelen kinderen van 0-2 jaar. Deze kinderen hebben van nature een grote wil om zichzelf snel te ontwikkelen. Deze kinderen leren dat er een wereld om hen heen is en dat deze groter is dan alleen hun eigen huis en vertrouwde gezichten van papa en mama. Ze ontdekken hun handen en voeten, leren hun eigen lichaam kennen en gaan merken dat ze daar iets mee kunnen. Op een gegeven moment gaan ze dan ook zelf speelgoed opzoeken en hiermee ontdekken. Dit proces laten wij geheel natuurlijk verlopen, al proberen wij wel deze ontwikkeling wel te stimuleren door een uitdagende speelomgeving te creeëren voor deze kinderen. Baby’s gebruiken bij het ontdekken al hun zintuigen, ze ontdekken met name veel door dingen in hun mond te stoppen. Wij zorgen ervoor dat er op de babygroep dan ook veilig ontdekt en geleerd kan worden door de kinderen.

Gedurende de dagen observeren wij wat de kinderen doen, kunnen of willen en proberen hierin aan te sluiten op hun ontwikkeling. Wij observeren eens in de 9 maanden ook uitgebreid op papier en anticiperen in wat wij doen en ondernemen met de kinderen. 

Het eigen ritme van het kind is vertrouwd, daar waar dat nodig is volgen wij deze dan ook. Daarnaast bieden wij een heldere structuur in de dag en deze is iedere dag gelijk. Zo zijn wij voorspelbaar voor de kinderen in wat er gaat gebeuren. Veel kinderen geeft dit rust en vertrouwen. 

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk op de vaste stamgroepen en op vaste dagen van de week. Hier hebben wij ook rekening mee gehouden in de verdeling van de mentoren van de kinderen. De mentor van een kind is namelijk altijd diegene die het kind het vaakst per week ziet. 

Peutergroep

Vanaf 2 jaar is uw kindje welkom bij onze peutergroep. Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil gaan ontdekken en op onze peuteropvang kan dat! Uw kind mag hier op vaste dagen een dag(deel) komen spelen. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Wij bereiden de peuters spelenderwijs voor op de basisschool, waardoor de overgang gemakkelijker wordt. Wij werken bij De Kabouters met de voorschoolse methode ‘Uk en Puk’. Dit is een thematisch ingerichte methode, waar de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd worden. Wil uw kind nog liever spelen in plaats van een werkje knutselen? Dan passen wij ons daarin aan. We bieden de kinderen activiteiten aan, maar we verplichten ze daar niet in als ze er nog niet aan toe zijn. 

Gedurende de dagen observeren wij wat de kinderen doen, kunnen of willen en proberen hierin aan te sluiten op hun ontwikkeling. Wij observeren eens in de 9 maanden ook uitgebreid op papier en anticiperen in wat wij doen en ondernemen met de kinderen. Onder het kopje ‘informatie’ vindt u meer informatie over onze werkwijze. 

Waarom is peuteropvang zo belangrijk voor een kind?
Uw kind:

Bij de peutergroep is de ruimte ingericht in hoeken. Daar kunnen de kinderen rustig, ongestoord spelen met het speelgoed waar zij graag mee spelen. Wij zorgen tussentijds voor gezelligheid door samen aan tafel te gaan voor het eten en drinken, maar ook voor activiteiten zoals zingen, spelletjes, knutselen, kleuren en voorlezen. 
Daarnaast spelen we dagelijks buiten met de kinderen, waardoor de kinderen zich motorisch ook goed kunnen ontwikkelen. 

Onder het kopje “documenten” vindt u het pedagogich beleidsdplan en werkplan. Deze plannen gaan dieper in op het pedagogische aspect en het dagrimte van de kinderen.