Huisregels

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!

Huisregels

Omgangsvormen

Wij zijn ons erg bewust van het rolmodel wat wij als volwassenen voor de kinderen hebben. In ons handelen laten wij zien dat wij respectvol naar elkaar zijn en dat we de andere in zijn/haar waarde laten. De Kabouters is dan ook een veilige plek waar kinderen en volwassenen respectvol met elkaar omgaan.
Agressie, geweld, discriminatie of intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt door ons onder geen enkele omstandigheid getolereerd.

Bijzonderheden met betrekking tot uw kind bij De Kabouters

Mochten er zorgen of vragen zijn over uw kind, dan kunt u te allen tijde bij ons terecht. Wij verzoeken u vriendelijk dit bespreekbaar te maken met de pedagogisch medewerkers van uw kind of eventueel met één van de houders.
Andersom zullen wij dit initiatief ook nemen wanneer wij ons zorgen maken om uw kind. Wanneer er zich bijzonderheden in de thuissituatie afspelen die van invloed kunnen zijn op het welbevinden van uw kind, dan horen wij dat ook graag.

Aanmelding bij De Kabouters

U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat u een kindje verwacht. We nodigen u van harte uit voor een gesprek en een rondleiding in ons kindercentrum.

Wanneer u besluit dat u uw kind bij ons wil aanmelden, dan kunt u dat doen via het aanmeldformulier op de website www.kdvdekabouters.nl. Wanneer u dit hebt gedaan kunt u met de pedagogisch medewerkers twee momenten afspreken waarop uw kind komt wennen bij De Kabouters.

Openingstijden

Kinderdagverblijf De Kabouters is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Feestdagen

Op Nationale feestdagen is De Kabouters gesloten. Welke dagen dit betreft is terug te vinden op de website onder het kopje ‘openingstijden’. Deze feestdagen worden wel doorberekend en er is dan geen mogelijkheid om te ruilen.

Extra opvang dag

Mocht u incidenteel een opvang dag extra willen, meldt dit dan zo snel mogelijk. Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd. Dit verzoek kunt u zelf indienen via ‘ouderlogin’ op de website. Een extra dag wordt bij u in rekening gebracht.

Ruildagen

Ruildagen zijn mogelijk wanneer de groepsomstandigheden dit toelaten en mits dit binnen twee weken van de desbetreffende ruildatum plaatsvindt. Dit verzoek kunt u zelf indienen via ‘ouderlogin’ op de website.

Vakantie

Wanneer uw kind een periode afwezig is vanwege een vakantie, dan vragen wij u dat zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de vakantie) door te geven via de ‘ouderlogin’ op de website. Kinderen waarvan wij geen afmelding hebben ontvangen, worden opgenomen in de planning en kunnen wij helaas niet meer afmelden.

Let erop dat wanneer u een contract aan bent gegaan voor 40 of 48 weken per jaar, u zelf verantwoordelijk bent voor het inplannen van de vakantieweken. Indien uw kind meer weken in onze planning is opgenomen (dus niet of niet tijdig is afgemeld), zijn wij genoodzaakt dit bij u in rekening te brengen.

Verantwoordelijkheid

Zolang u als ouder/verzorger in de opvang aanwezig bent ligt de verantwoordelijkheid van uw kind bij u als ouder. Vanaf het moment van afscheid nemen bij het brengen tot het moment van binnenkomst voor het ophalen ligt de verantwoordelijkheid bij de pedagogisch medewerkers.

Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald moeten wij dit van tevoren weten. Wij geven nooit een kind aan iemand mee zonder dat hier een afspraak over is gemaakt.

Afscheid nemen

Het brengen van het kind is een belangrijk moment van de dag. Het kind moet afscheid nemen van zijn ouders. Sommige kinderen kunnen het extra moeilijk hebben met het loslaten van de vertrouwde ouder. De belofte dat ze later op de dag weer opgehaald te worden stelt het kind niet altijd gerust. Het is daarom van belang dat het kind weet dat de ouder vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt. De pedagogisch medewerker zal het kind overnemen bij het weggaan en vervolgens samen zwaaien. Verdriet bij het afscheid mag, een knuffel of eventueel speentje kan hierbij helpen. Ook kan de pedagogisch medewerker het kind afleiden door middel van een activiteit waardoor het verdriet sneller weg is. Dit proces wordt bespoedigd door het afscheid kort te houden.
Het is altijd mogelijk om gedurende de dag telefonisch contact op te nemen met de pedagogisch medewerkers.

Halen en brengen

In verband met de rust op de groep worden kinderen voor 9.00 uur gebracht en na 16.00 uur opgehaald. Als andere tijden (incidenteel) wenselijk zijn dan verzoeken wij u om vooraf dit te communiceren met één van de pedagogisch medewerkers.

Wanneer uw kind ziek is en niet bij De Kabouters komt spelen, verzoeken we u het zo spoedig mogelijk, maar zeker voor 9.15 uur telefonisch af te melden bij één van de pedagogisch medewerkers of via KOVnet.

Jassen en tassen

Jassen en tassen zijn voorzien van naam. De jassen worden uitgedaan en aan de kapstok gehangen, de tas wordt hierbij gehangen of onder de kapstok op de grond gezet. Eventuele mutsen, sjaals en handschoenen van de kinderen worden in de tas gedaan. Schoenen worden uitgedaan en op het schoenenrek gezet. Indien wenselijk worden sloffen of dikke sokken aangetrokken.
Wij verzoeken u vriendelijk om altijd extra kleding in de tas te stoppen voor eventuele ongelukjes.
Wanneer er speelgoed van huis wordt meegenomen mogen de andere kinderen ook met dit speelgoed spelen (uitgesloten van knuffels/ spenen voor het slapen gaan).

Veiligheid

Ten aanzien van de veiligheid van de kinderen, maar ook voor de rust op de groep laten we tussen de haal- en brengmomenten geen andere mensen binnen in het kindercentrum. Wanneer u uw kind komt brengen of halen willen we u vragen of u wilt denken om het sluiten van het buitenhek, het achter u sluiten van de deuren en eventuele traphekjes, maar ook om de plaats waar u uw eigen persoonlijke spullen neerzet. Dit mag, met het oog op de veiligheid, niet binnen het bereik van de kinderen op één van de groepen zijn.

Luiers

De Kabouters biedt een luierservice aan. Dit betekent dat u zelf geen luiers mee hoeft te geven aan uw kind. Wij hebben luiers in de maten 2, 3, 4, 5 en 6.
Mocht u voor uw kind een andere maat of een specifiek merk willen, dan vragen wij u om deze zelf mee te geven. U dient er dan zelf voor te zorgen dat aan het begin van iedere opvang dag 5 luiers op voorraad zijn in de tas of het bakje van uw kind. Wanneer uw kind een poepluier heeft tijdens het brengen, dan vragen wij u om deze zelf in de toiletruimte te verschonen i.v.m. de drukte op de groep. Wij organiseren meerdere keren per dag een toilet- en luierronde. Tijdens deze momenten controleren we altijd bij alle kinderen de luier. Wanneer een kind tussentijds een poepluier heeft verschonen wij deze vanzelfsprekend dan ook. Wij streven er naar dat wanneer u uw kind komt ophalen, het een (vrijwel) schone luier om heeft. Echter kunnen wij dit niet altijd garanderen.

Zindelijkheid

In principe hebben de kinderen nog een luier om zolang ze niet volledig zindelijk zijn. Echter, wanneer het steeds beter gaat met de zindelijkheidstraining, dan laten we het kind (in overleg) een deel van de dag zonder luier lopen en gaan we op vaste tijden naar het toilet. Deze momenten zonder luier kunnen verschillen, want dit hangt af van de situatie binnen de groep.

Geneesmiddelen

Als een kind tijdens de opvang medicijnen toegediend moet krijgen, dan verzoeken wij ouders daarvoor het formulier “Toestemming gebruik geneesmiddelen” in te vullen en deze in te leveren bij De Kabouters. Ouders zorgen ervoor dat het medicijn aanwezig is in de tas of het bakje van het kind. De medicijnen moeten zich op een plek bevinden waar ze buiten het bereik van de kinderen zijn.
De pedagogisch medewerkers beoordelen of zij mee willen werken aan het toedienen van de medicatie.

Contact

Het kantoor van de Kabouters is telefonisch te bereiken op 0592-744130 (optie 4). Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 13.00 uur. Buiten deze tijden om zijn wij te bereiken via de mail: info@kdvdekabouters.nl

Wanneer er wijzigingen zijn in telefoonnummers, adresgegevens en e-mailadressen verzoeken wij u deze zo snel mogelijk aan ons door te geven via KOVnet.

Rookvrij

De Kabouters is geheel rookvrij, ook de buitenspeelruimte.

Aansprakelijkheid

De Kabouters is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of zoekraken van persoonlijke spullen.