Opvangvormen

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!

Opvangvormen

Bij De Kabouters begrijpen wij dat er mensen zijn die wisselende werktijden hebben. Daarom bieden verschillende vormen van opvang aan, zodat er altijd wel een mogelijkheid is die bij uw persoonlijke situatie past. U kunt kiezen voor een contract met vaste opvang of een contract met flexibele uren. 

Vaste opvang: 
We stellen een contract op met vaste dagen of dagdelen. Deze dagen zijn 
vooraf bij ons bekend en in principe iedere maand gelijk. U kunt kiezen
uit contracten voor 48 of 52 weken met de bijbehorende tarieven.
Bij vaste opvang betaalt u een voordeliger uurtarief dan bij flexibele opvang.

Flexibele opvang: 
De dagen/dagdelen kunt u per maand zelf online doorgeven. Dit is handig
wanneer u zelf wisselende werktijden hebt. We hanteren voor deze vorm 
een minimaal af te nemen aantal uren per maand. Voor de BSO geldt een
minimaal af te nemen tijdsblok per keer.
Meer informatie kunt u vinden onder het kopje ’tarieven’. 

Voor de flexibele opvang hanteren wij de volgende voorwaarden: 

Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf, waarbij wij een goede relatie en vertrouwen erg belangrijk vinden. Voor zowel pedagogisch medewerker als voor het kind is het van belang om een goede band met elkaar op te bouwen. Hierdoor ontstaat een wederzijds vertrouwen. Structuur en regelmatig komen spelen zullen hier in bevorderd werken.